Nederlands English Deutsch
KAM-coördinator

WESTRA B.V. heeft dhr. Eelke Schaap aangesteld als KAM-coördinator.

De KAM-coördinator (kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu) is als staffunctionaris verantwoordelijk voor de kwaliteit, arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu binnen een bedrijf. Bij Westra B.V. is deze functie een neventaak. De KAM-coördinator heeft de rol van initiator, stimulator, controleur en coördinator met betrekking tot de KAM-onderwerpen en ontwikkelingen binnen ons bedrijf.

Hoofdtaken

Het opzetten, beheersen en verbeteren van het KAM-zorgsysteem is de hoofdtaak van de KAM-coördinator. Dit KAM-zorgsysteem borgt onder andere dat het bedrijf voldoet aan arbo- en milieuwetgeving en de kwaliteits-, arbo- en milieueisen en -wensen van de belanghebbenden van het bedrijf. Daarnaast borgt het KAM-zorgsysteem ook dat het bedrijf in staat is effectief te reageren op calamiteiten en dat de bedrijfshulpverlening goed is georganiseerd.

Het basisprincipe van het KAM-zorgsysteem is een systematiek waarbij activiteiten planmatig, volgens vastgesteld beleid, worden uitgevoerd. Vervolgens worden gecontroleerd of de activiteiten effectief zijn geweest en voldoende hebben bijgedragen aan de realisatie van het KAM-beleid. Als het nodig is worden verbeteractiviteiten doorgevoerd of wordt het beleid bijgesteld.

Koos Franzen en Renze Westra 25 jaar bij Westra
Onze jubilarissen Koos Franzen uit Balk en Renze Westra uit Elahuizen zijn in 1992 officieel bij Roestvaststaalindustrie WESTRA B. V. gestart. Koos is al jarenlang Hoofd Bedrijfsbureau en Renze inmiddels al weer 20 jaar directeur van Westra BV. Wij vieren met al ons personeel hun 25- jarig dienstverband op vrijdagmiddag 21 juli 2017.
WESTRA BV gecertificeerd NEN EN ISO 3834-2
WESTRA BV gecertificeerd NEN EN 1090-1
WESTRA vervangt fabriekslampen door LED
KAM-coördinator