Nederlands English Deutsch
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor ons een kwestie van ‘bewust ondernemen’. Daarbij proberen we met ons handelen mens en aarde positief te beïnvloeden. Ons maatschappelijk ondernemen rust op vier pijlers: ‘aandacht voor samenleving’, ‘actieve ketenpartner’, ‘arbeidsklimaat’, en ’aarde’. Een aantal maanden geleden zijn we in samenwerking met de gemeente en een aantal bedrijven uit de omgeving gestart met het “Koploper” project. Mogelijk willen we dit project  gebruiken als opstap voor certificering voor ISO 26000 een wereldwijd erkende richtlijn op het gebied van duurzaam ondernemen.

Het Koploperproject
Gemeente De Friese Meren wil duurzame bedrijvigheid stimuleren. Dat past in het sociale beleid en milieubeleid van de gemeente en is bovendien goed voor de lokale economie en de werkgelegenheid.

WESTRA B.V. is één van de deelnemers (koplopers) en wordt doorgelicht op duurzaamheid. Nieuwe kansen, verbetermogelijkheden en risico’s worden in kaart gebracht. We zijn concreet aan de slag gegaan met MVO-beleid en verbeteracties en wisselen ervaringen uit met andere koplopers. Ons koploperproject duurt ongeveer een jaar. 

Duurzaam ondernemen is een must en biedt vele kansen, zoals: kostenbesparingen, meer gemotiveerd personeel, vergroting van het marktaandeel, innovatiemogelijkheden, nieuwe partnerships, toegang tot financiering, en vooral ook een positief imago voor ons bedrijf.

M.V.O. M.V.O.

Henk vd Veer 40 jarig dienstverband
Onze jubilaris Henk v/d Veer uit Harich is op 8 juni 1974 bij Westra BV gestart. Wij vieren met personeel en directie zijn 40 jarig dienstverband op vrijdagmiddag 10 juni 2016.
Girlsday bij WESTRA BV op 14 april 2016
AQUA Nederland Vakbeurs 2016
Podium TV - Watertechnologie - WESTRA BV
Aquatech 2015 - Stand 07.524 RAI Amsterdam