Nederlands English Deutsch
KAM-coördinator

WESTRA B.V. heeft dhr. Eelke Schaap aangesteld als KAM-coördinator.

De KAM-coördinator (kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu) is als staffunctionaris verantwoordelijk voor de kwaliteit, arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu binnen een bedrijf. Bij Westra B.V. is deze functie een neventaak. De KAM-coördinator heeft de rol van initiator, stimulator, controleur en coördinator met betrekking tot de KAM-onderwerpen en ontwikkelingen binnen ons bedrijf.

Hoofdtaken

Het opzetten, beheersen en verbeteren van het KAM-zorgsysteem is de hoofdtaak van de KAM-coördinator. Dit KAM-zorgsysteem borgt onder andere dat het bedrijf voldoet aan arbo- en milieuwetgeving en de kwaliteits-, arbo- en milieueisen en -wensen van de belanghebbenden van het bedrijf. Daarnaast borgt het KAM-zorgsysteem ook dat het bedrijf in staat is effectief te reageren op calamiteiten en dat de bedrijfshulpverlening goed is georganiseerd.

Het basisprincipe van het KAM-zorgsysteem is een systematiek waarbij activiteiten planmatig, volgens vastgesteld beleid, worden uitgevoerd. Vervolgens worden gecontroleerd of de activiteiten effectief zijn geweest en voldoende hebben bijgedragen aan de realisatie van het KAM-beleid. Als het nodig is worden verbeteractiviteiten doorgevoerd of wordt het beleid bijgesteld.

Marten Aukema 25 jarig dienstverband!
Onze jubilaris Marten Aukema uit Balk is op 26 april 1993 bij WESTRA B. V. in dienst getreden. Wij vieren met personeel en directie zijn 25 jarig dienstverband op woensdagmiddag 9 mei 2018.
WESTRA BV gecertificeerd NEN EN ISO 3834-2
WESTRA BV gecertificeerd NEN EN 1090-1
WESTRA vervangt fabriekslampen door LED
Kees Dijkstra 50 jarig dienstverband!