Nederlands English Deutsch
Koploperproject

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

De maatschappij vraagt in toenemende mate aan bedrijven om verantwoording af te leggen over de gevolgen van hun handelen voor milieu en sociale ontwikkeling. Duurzaam ondernemen is een must, maar biedt vooral ook kansen!

Het Koploperproject
Gemeente De Friese Meren wil duurzame bedrijvigheid stimuleren. Dat past in het sociale beleid en milieubeleid van de gemeente en is bovendien goed voor de lokale economie en de werkgelegenheid.
projectbureau van Provincie Friesland verleent financiële bijdrage en DGMR verzorgt inhoudelijke begeleiding.

WESTRA B.V. is één van de deelnemers (koplopers) en wordt doorgelicht op duurzaamheid. Nieuwe kansen, verbetermogelijkheden en risico’s worden in kaart gebracht. We zijn concreet aan de slag gegaan met MVO-beleid en verbeteracties en wisselen ervaringen uit met andere koplopers. Ons koploperproject duurt ongeveer een jaar.

Duurzaam ondernemen biedt vele kansen, zoals: kostenbesparingen, meer gemotiveerd personeel, vergroting van het marktaandeel, innovatiemogelijkheden, nieuwe partnerships, toegang tot financiering, en vooral ook een positief imago voor ons bedrijf.

Het Koploperproject biedt ons extra voordelen:
• Duurzaamheidsprofiel (op basis van ISO26000) van WESTRA en praktisch advies voor verbeteringen
• Onze milieuprestaties helder in beeld, inclusief de CO2-footprint
• Vergroten van onze kennis over MVO en van ons netwerk
• Uitwisseling van ervaringen met andere bedrijven
• Uitgelezen kans om WESTRA BV te profileren als duurzame koploper
• Nieuwe business opportunities
• ‘Free positive publicity’

Zie ook de website www.koploperproject.nl.

Bijbehorende bron(nen):

WESTRA BV gecertificeerd NEN EN ISO 3834-2
WESTRA BV is in juni 2015 door TÜV Nederland beoordeeld en gecertificeerd voor de uitgebreidste categorie, de EN ISO 3834-2, waarbij de 2 staat voor de meest uitgebreide kwaliteitseisen. Hiermee voldoet WESTRA BV Roestvaststaalindustrie aan de hoogste eisen op het gebied van lastechniek. Jaarlijks vindt er een audit plaats door de TUV. Ook in 201...
WESTRA BV gecertificeerd NEN EN 1090-1
WESTRA vervangt fabriekslampen door LED
KAM-coördinator
Koploperproject