Nederlands English Deutsch
Tank- / Leidingwerk

Westra heeft een jarenlange ervaring opgebouwd bij 
het vervaardigen van drukvaten, mix- en opslagtanks, warmtewisselaars, mengers en leidingwerk.

In het ontwerp en fabricageproces kunnen codes toegepast worden volgens de Europese richtlijn voor drukapparatuur. 
De gehele procesgang kan door ons verzorgd worden van berekening tot en met een certificaat van overeenstemming
volgens ASME, AD2000 Markblatter of andere RTOD richtlijnen. 

Onze vakmensen beschikken over de benodigde lascertificaten.

Enkele productvoorbeelden:                                          

- Bulk                                                                             - RVS spoelbakken
- Cyclonen                                                                    - Koelertankjes
- vul-/storttrechters                                                      - Opvangbakken
- Verbindingsleidingen                                              - Transportbakken
- Trilzeven                                                                    - Lekbakken
- Zakkenlegers                                                            - Afvalbakken
- Ventury adaptors                                                      - Waterreservoirs
- Magneetfilters                                                           - Hydr. oliereservoirs
- silo's/bunkers                                                            - Opslag- / watertanks
- Big-bag installaties                                                  - Procestanks

Tank-/leidingwerk Tank-/leidingwerk

Marten Aukema 25 jarig dienstverband!
Onze jubilaris Marten Aukema uit Balk is op 26 april 1993 bij WESTRA B. V. in dienst getreden. Wij vieren met personeel en directie zijn 25 jarig dienstverband op woensdagmiddag 9 mei 2018.
WESTRA BV gecertificeerd NEN EN ISO 3834-2
WESTRA BV gecertificeerd NEN EN 1090-1
WESTRA vervangt fabriekslampen door LED
Kees Dijkstra 50 jarig dienstverband!