Nederlands English Deutsch
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor ons een kwestie van ‘bewust ondernemen’. Daarbij proberen we met ons handelen mens en aarde positief te beïnvloeden. Ons maatschappelijk ondernemen rust op vier pijlers: ‘aandacht voor samenleving’, ‘actieve ketenpartner’, ‘arbeidsklimaat’, en ’aarde’. Een aantal maanden geleden zijn we in samenwerking met de gemeente en een aantal bedrijven uit de omgeving gestart met het “Koploper” project. Mogelijk willen we dit project  gebruiken als opstap voor certificering voor ISO 26000 een wereldwijd erkende richtlijn op het gebied van duurzaam ondernemen.

Het Koploperproject
Gemeente De Friese Meren wil duurzame bedrijvigheid stimuleren. Dat past in het sociale beleid en milieubeleid van de gemeente en is bovendien goed voor de lokale economie en de werkgelegenheid.

WESTRA B.V. is één van de deelnemers (koplopers) en wordt doorgelicht op duurzaamheid. Nieuwe kansen, verbetermogelijkheden en risico’s worden in kaart gebracht. We zijn concreet aan de slag gegaan met MVO-beleid en verbeteracties en wisselen ervaringen uit met andere koplopers. Ons koploperproject duurt ongeveer een jaar. 

Duurzaam ondernemen is een must en biedt vele kansen, zoals: kostenbesparingen, meer gemotiveerd personeel, vergroting van het marktaandeel, innovatiemogelijkheden, nieuwe partnerships, toegang tot financiering, en vooral ook een positief imago voor ons bedrijf.

M.V.O. M.V.O.

Froukje Lootsma-de Jong 31 jarig dienstverband!
Op 31 augustus 1987 is Froukje gestart als schoonmaakster bij Roestvaststaalindustrie Westra BV. Precies 31 jaar later is er op vrijdagmiddag 31 augustus 2018 officieel afscheid genomen van Froukje als vast personeelslid. Zij werd door directie en Personeelsvertegenwoordiging bedankt voor haar inzet en trouw en alle geluk en gezondheid toegewenst v...
Marten Aukema 25 jarig dienstverband!
WESTRA BV gecertificeerd NEN EN ISO 3834-2
WESTRA BV gecertificeerd NEN EN 1090-1
WESTRA vervangt fabriekslampen door LED